post

کف قیمت لوله مانیسمان

کف قیمت لوله مانیسمان (لوله فولادی بدون درز) در بازار لوله تهران،کارشناسان این حوزه بر این باور هستند که قیمت های لوله مانیسمان به طور میانگین  ۳۷۰۰ تومان برای برای هر کیلو’گرم کف قیمت محسوب می شود. کارشناسان دلایل خود رو این موارد می دانند.

۱-ثبات قیمت های جهانی و عدم کاهش قیمت ها در ۳ ماه اخیر

۲-با توجه به اینکه انبار های لوله مانیسمان در تهران در حداقل موجودی می باشد.

۳-احتمال افزایش قیمت دلار در ایران

۴-احتمال قوی شدن ارزش واحد پول چین(یوان)

با توجه به این دلایل احتمال کاهش قیمت ها بسیار کم می باشد و اگر قیمت ها از کف قیمتی  ۳۷۰۰ تومان پایین تر بیاید تنها بدلیل دامپینگ بعضی از تجار است که به نقدینگی نیاز دارند.

تنها عاملی که اکنون می تواند بر روی کاهش قیمت ها اثر بگذارد قیمت های جهانی فولاد و لوله مانیسمان می باشد که با کاهش مواد اولیه قیمت لوله مانیسمان نیز کاهش یابد.

تاریخ انتشار:۹۶٫۶٫۱۹