post

آیا کاهش قیمت شمش فولادی در ایران باعث کاهش قیمت لوله مانیسمان می شود؟

آیا کاهش قیمت شمش فولادی در ایران باعث کاهش قیمت لوله مانیسمان می شود؟

عوامل اثر گذار بر روی قیمت لوله مانیسمان در بازار ایران بیشتر قیمت های بین المللی و موجودی بازار در انبار تهران می باشد و کاهش قیمت شمش تنها می تواند اثر روانی بر روی بازار داشته باشد.هم اکنون در بازار لوله مانیسمان( لوله فولادی بدون درز) قیمت ها به تعادل رسیده و پیش بینی بر ثبات قیمت ها می باشد.