post

وضعیت قیمت لوله مانیسمان در بازار چین

پیشنهادات قیمت بیلت چین در روز جمعه ۱۱ آگوست ۲۰۱۷ پس از جهش شدید در روز پنجشنبه کمی کاهش یافت،دلیل این کاهش قیمت بدلیل هشدار دولت چین در رابطه با افزایش بی رویه قیمت فولاد بوده است.میانگین قیمت بیلت  در بازار تانگشان ۳۷۷۰ یوان بوده است که همین باعث شده که قیمت لوله مانیسمان در چین در حدود ۵۵۵۰ یوان باشد.