post

وضعیت لوله مانیسمان در بازار تهران

وضعیت لوله مانیسمان در بازار تهران در آغاز سال ۹۷ بسیار طوفانی شده است.

در بازار لوله مانیسمان تهران بخاطر نوسانات ارزی و بلاتکلیف بودت تجار و وارد کنندگان از آینده بازار لوله و نحوه انجام انتقالات حوال های ارزی ،قیمت ها را به شدت افزایش دادند.

به نحویی که قیمت ها تا سقف تاریخی ۶۵۰۰ تومان برای هر کیلو رسید.این قیمت ها باعث شده که خریداران برای خرید خود دست نگه دارند.

کارشناسان پیش بینی می کنند که بخاطر اقدامات دولت برای کنترل بازار ارز و همچنین اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومان قیمت لوله های مانیسمان کاهش یابد.