post

لوله مانیسمان در گمرکات کشور

شنیده ها حاکی است، که در حدود ۴۰۰۰ تن بار لوله مانسیمان (لوله بدون درز) با مشخصات A106 GRADE B در انبار گمرک شهید رجایی موجود و آماده بارگیری می باشد.در صورتی که این لوله مانیسمان ها به بازار لوله تهران حمل شوند می توانند به متعادل شدن قیمت ها کمک کنند.

 

post

وضعیت بازار لوله بدون درز(مانیسمان) در تهران

تمامی فروشندگان لوله بدون درز(مانیسمان)  با توجه به اینکه تجار از اعلام قیمت و موجودی خودداری می کنند،فروش خود را بسته اند.

طبق شنیده ها از بازار،قرار بر این است که تجار روز شنبه ۹۶٫۵٫۲۱ اعلام قیمت کنند.پیش بینی می شود روز شنبه قیمت لوله مانیسمان از مرز ۴۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو عبور کند.