post

افزایش هزینه تولید فولاد در اروپا

افزایش هزینه تولید فولاد در اروپا باعث شده که مدیر بازرگانیس شرکت Celsa با متال بولتن مصاحبه کند.

مدير بازرگانی شركت اسپانيايی Celsa معتقد است هزينه توليد بيلت و ميلگرد در اروپا به روش قوس الكتريكی حدود ۴۸ دلار بر تن افزايش يافته است.
به گفته مدير بازرگاني اين شركت در كنفرانس آتن در روز سه شنبه ۲۶سپتامبر اين افزايش قيمت به دليل جهش قيمت الكترود گرافيتی، فرو آلياژها و آجر نسوز می باشد.
به دليل افزايش قيمت الكترود و كمبود آن در بازار قيمت بيلت و محصولات طويل به طور موقت ارتباط مستقيم خود را با قيمت قراضه از دست داده است.
ارزيابی متال بولتن از قيمت ميلگرد در بازار داخلی شمال اروپا در ۲۰ سپتامبر با افزايش ۱۰ تا ۱۵ يورو هفتگی در محدوده ۵۴۵ تا ۵۸۰ يورو تحویل مبدا قرار گرفت. قراضه خرد شده در ۲۲ سپتامبر با كاهش ۲۶ تا ۲۹ دلار به ۳۰۲ تا ۳۰۴ دلار FOB روتردام رسيد.
رشد قيمت فرو واناديوم كه برای افزايش سختی به فولاد اضافه می شود باعث زياد شدن هزينه توليد ميلگرد شده است.
ارزيابی ماهيانه متال بولتن از قيمت فرو واناديوم با حداقل خلوص ۷۸ درصد در غرب اروپا ۴۴.۹۹ تا ۴۷.۸۱ دلار بر كيلوگرم می باشد. قيمت فرو واناديوم به دليل بازرسی های محيط زيستی در چين، برای سومين هفته متوالی افزايش داشته و در ماه ژوئن به طور متوسط در محدوده ۲۵.۸۲ تا ۲۶.۴۱ دلار بوده است.
به دلیل افزایش هزینه تولید فولاد در اروپا طبق اعلام فعالان بازار، با بازنگری در استانداردهای ميلگرد توليدی در چين انتظار می رود توليدكنندگان واناديوم در چين قراردادهای فروش ساليانه خود را از سال ۲۰۱۸ بدون عرضه به اروپايی ها منعقد كنند و اولويت خود را بر فروش به توليدكنندگان داخلی ميلگرد قرار دهند.
قيمت آجر نسوز در هفته های اخير به دليل كاهش عرضه مواد اوليه ای چون اكسيد منيزيم، بوكسيت و اكسيد آلومینیوم افزايش شديدی داشته است.
هزينه توليد به روش قوس الكتريكی افزايش يافته است و روی آوردن به واردات بيلت توليد شده از كوره های اكسيژنی نيز ممكن است نتواند به طور كامل اثر افزايش قيمت الكترود را جبران كند.
به خاطر داشته باشيم كه الكترود گرافيتی در كوره های LF در مرحله متالوژی توليد به روش كوره های اكسيژنی استفاده می شود. البته مقدار مصرف آن نسبت به كوره قوس كمتر است.
انتظار می رود مصرف محصولات طويل در سال۲۰۱۷ با افزايش ۷ ميليون تنی نسبت به سال قبل به ۸۰۱ ميليون تن برسد. كل مصرف ميلگرد ۳۶۰ميليون تن و مفتول ۲۰۴ ميليون تن برآورد می شود.