post

سیر صعودی قیمت لوله مانیسمان در چین

زمانی تقاضای چین برای ایجاد زیرساختها ، قیمتهای جهانی فلزات را متاثر می ساخت. اکنون آلودگی شهرهای چین و تصمیمات دولتی برای رفع پدیده وارونگی در پاییز و زمستان ، اقتصاد جهان و قیمت فولاد و لوله مانیسمان را تعیین میکند. پیش بینی بر این است که سیاست چین در فصل پاییز و زمستان بر این است که با فشار به تولیید کنندگان بر کاهش تولید و یا تغییر روش تولید باعث کاهش آلودگی هوا بشود.

با توجه به این شرایط و آگر این موار اتفاق بیافتد امیدی بر کاهش قیمت های جهانی فولاد نخواهد بود.

post

کف قیمت لوله مانیسمان

کف قیمت لوله مانیسمان (لوله فولادی بدون درز) در بازار لوله تهران،کارشناسان این حوزه بر این باور هستند که قیمت های لوله مانیسمان به طور میانگین  ۳۷۰۰ تومان برای برای هر کیلو’گرم کف قیمت محسوب می شود. کارشناسان دلایل خود رو این موارد می دانند.

۱-ثبات قیمت های جهانی و عدم کاهش قیمت ها در ۳ ماه اخیر

۲-با توجه به اینکه انبار های لوله مانیسمان در تهران در حداقل موجودی می باشد.

۳-احتمال افزایش قیمت دلار در ایران

۴-احتمال قوی شدن ارزش واحد پول چین(یوان)

با توجه به این دلایل احتمال کاهش قیمت ها بسیار کم می باشد و اگر قیمت ها از کف قیمتی  ۳۷۰۰ تومان پایین تر بیاید تنها بدلیل دامپینگ بعضی از تجار است که به نقدینگی نیاز دارند.

تنها عاملی که اکنون می تواند بر روی کاهش قیمت ها اثر بگذارد قیمت های جهانی فولاد و لوله مانیسمان می باشد که با کاهش مواد اولیه قیمت لوله مانیسمان نیز کاهش یابد.

تاریخ انتشار:۹۶٫۶٫۱۹