post

آیا کاهش قیمت شمش فولادی در ایران باعث کاهش قیمت لوله مانیسمان می شود؟

آیا کاهش قیمت شمش فولادی در ایران باعث کاهش قیمت لوله مانیسمان می شود؟

عوامل اثر گذار بر روی قیمت لوله مانیسمان در بازار ایران بیشتر قیمت های بین المللی و موجودی بازار در انبار تهران می باشد و کاهش قیمت شمش تنها می تواند اثر روانی بر روی بازار داشته باشد.هم اکنون در بازار لوله مانیسمان( لوله فولادی بدون درز) قیمت ها به تعادل رسیده و پیش بینی بر ثبات قیمت ها می باشد.

 

post

کف قیمت لوله مانیسمان

کف قیمت لوله مانیسمان (لوله فولادی بدون درز) در بازار لوله تهران،کارشناسان این حوزه بر این باور هستند که قیمت های لوله مانیسمان به طور میانگین  ۳۷۰۰ تومان برای برای هر کیلو’گرم کف قیمت محسوب می شود. کارشناسان دلایل خود رو این موارد می دانند.

۱-ثبات قیمت های جهانی و عدم کاهش قیمت ها در ۳ ماه اخیر

۲-با توجه به اینکه انبار های لوله مانیسمان در تهران در حداقل موجودی می باشد.

۳-احتمال افزایش قیمت دلار در ایران

۴-احتمال قوی شدن ارزش واحد پول چین(یوان)

با توجه به این دلایل احتمال کاهش قیمت ها بسیار کم می باشد و اگر قیمت ها از کف قیمتی  ۳۷۰۰ تومان پایین تر بیاید تنها بدلیل دامپینگ بعضی از تجار است که به نقدینگی نیاز دارند.

تنها عاملی که اکنون می تواند بر روی کاهش قیمت ها اثر بگذارد قیمت های جهانی فولاد و لوله مانیسمان می باشد که با کاهش مواد اولیه قیمت لوله مانیسمان نیز کاهش یابد.

تاریخ انتشار:۹۶٫۶٫۱۹

post

فروش ویژه لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۴۰

فروش ویژه لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۴۰ در بازار تهران.

هر شاخه لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۴۰ هر شاخه ۱٫۱۲۰٫۰۰۰ ریال آماده بارگیری در بازار لوله تهران موجود می باشد.

تاریخ انتشار:۹۶٫۶٫۹

post

قیمت لوله مانیسمان(لوله فولادی بدون درز) در بازار لوله تهران

قیمت لوله مانیسمان(لوله فولادی بدون درز) لوله مانیسمان رده ۴۰ و لوله مانیسمان رده ۲۰ در بازار لوله تهران در تاریخ ۹۶٫۶٫۸  شهریور ۹۶ به قیمت های زیر به صورت نقدی معامله شده است.

قیمت لوله مانیسمان

                                           رده
سایز
رده ۴۰(ریال) رده۲۰(ریال)
۱/۲″     ۲۹۰٫۰۰۰      ۲۶۰,۰۰۰
۳/۴″     ۳۷۰,۰۰۰      ۳۶۰,۰۰۰
۱″     ۵۵۰,۰۰۰     ۴۸۰,۰۰۰
۱۱/۴″     ۷۱۰,۰۰۰     ۶۵۰,۰۰۰
۱۱/۲″     ۸۷۰,۰۰۰     ۷۷۰,۰۰۰
۲″    ۱,۱۵۰,۰۰۰    ۱,۰۲۰,۰۰۰
۲۱/۲″    ۱,۹۵۰,۰۰۰    ۱,۷۰۰,۰۰۰
۳″    ۲,۶۰۰,۰۰۰    ۱,۸۰۰,۰۰۰
۴″    ۳,۶۰۰,۰۰۰    ۲,۸۵۰,۰۰۰
۵″    ۴,۶۰۰,۰۰۰    ۳,۵۵۰,۰۰۰
۶″    ۵,۹۵۰,۰۰۰    ۵,۵۰۰,۰۰۰
 
post

فروش لوله مانیسمان در بازار لوله تهران

فروش لوله مانیسمان رده ۴۰ و لوله مانیسمان رده ۲۰ در بازار لوله تهران در تاریخ ۹۶٫۵٫۳۱  مرداد ۹۶ به قیمت های زیر معامله شده است.

قیمت لوله مانیسمان

                                           رده
سایز
رده ۴۰(ریال) رده۲۰(ریال)
۱/۲″      ۳۰۰,۰۰۰      ۲۷۰,۰۰۰
۳/۴″     ۳۸۰,۰۰۰      ۳۶۰,۰۰۰
۱″     ۵۶۰,۰۰۰     ۵۰۰,۰۰۰
۱۱/۴″     ۷۵۰,۰۰۰     ۶۶۰,۰۰۰
۱۱/۲″     ۸۸۰,۰۰۰     ۷۸۰,۰۰۰
۲″    ۱,۲۰۰,۰۰۰    ۱,۰۲۰,۰۰۰
۲۱/۲″    ۲,۰۵۰,۰۰۰    ۱,۷۰۰,۰۰۰
۳″    ۲,۷۰۰,۰۰۰    ۱,۸۵۰,۰۰۰
۴″    ۳,۷۳۰,۰۰۰    ۳,۰۰۰,۰۰۰
۵″    ۵,۳۵۰,۰۰۰    ۳,۵۵۰,۰۰۰
۶″    ۶,۱۰۰,۰۰۰    ۵,۸۰۰,۰۰۰
 


 

post

قیمت لوله مانیسمان در بازار لوله تهران

قیمت لوله مانیسمان رده ۴۰ و رده ۲۰ در بازار لوله تهران در آخرین روزهای مرداد ۹۶ به قیمت های زیر معامله شده است.

 

                                           رده
سایز
رده ۴۰(ریال) رده۲۰(ریال)
۱/۲″      ۳۰۰,۰۰۰      ۲۷۵,۰۰۰
۳/۴″     ۴۰۰,۰۰۰      ۳۶۰,۰۰۰
۱″     ۶۰۰,۰۰۰     ۵۰۰,۰۰۰
۱۱/۴″     ۷۹۰,۰۰۰     ۶۶۰,۰۰۰
۱۱/۲″     ۹۶۰,۰۰۰     ۷۸۰,۰۰۰
۲″    ۱,۲۵۰,۰۰۰    ۱,۰۲۰,۰۰۰
۲۱/۲″    ۲,۲۰۰,۰۰۰    ۱,۷۰۰,۰۰۰
۳″    ۲,۹۰۰,۰۰۰    ۱,۸۵۰,۰۰۰
۴″    ۳,۹۰۰,۰۰۰    ۳,۰۰۰,۰۰۰
۵″    ۴,۵۵۰,۰۰۰    ۳,۵۵۰,۰۰۰
۶″    ۶,۲۰۰,۰۰۰    ۵,۸۰۰,۰۰۰