قیمت لوله مانیسمان

ردیفسایز (اینچ)وزن شاخه (رده 20)قیمت (رده 20)وزن شاخه (رده 40)قیمت (رده 40)
1" 1/27kg1.250.000 7.5kg

1.300.000
2" 3/4
9kg1.530.00010.2kg1.600.000
3" 112kg2.200.00014.5kg2.300.000
4" 1/4 116kg2.200.00019kg2.400.000
5" 1/2 119kg3.200.00023kg3.400.000
6" 225kg3.800.00031.5kg5.100.000
7" 1/2 237kg4.150.00051kg6.000.000
8" 344kg6.000.00069kg9.050.000
9" 466kg9.000.00092kg9.800.000
10" 5100kg13.500.000130kg16.100.000
11" 6135kg14.900.000168kg17.800.000
12" 8200kg26.000.000255kg33.000.000
13" 10252kgتماس با ما360kgتماس با ما
14" 12320kgتماس با ما480kgتماس با ما
15" 14420kgتماس با ما570kgتماس با ما
16" 16570kgتماس با ما750kgتماس با ما

Incoming search terms:

  • لیست قیمت لوله جوشی مانیسمان
  • وزن شاخه لوله مانیسمان رده ۴۰