ما یک شرکت شامل افراد با تجربه و جوان هستیم که از سال ۱۳۸۹ شروع به فعالیت در حوزه فولاد کردیم و هم اکنون جزء ۳ واردکننده اول لوله های فولادی در کشور به شمار می آییم.

ما یک شرکت چابک و مسولیت پذیر هستیم که همیشه منافع مشتری نسبت به منافع شرکت  ارجحیت داشته است.